Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie lokalizacji chromosomów w ludzkich plemnikach o różnym stopniu integralności chromatyny oraz różnicach w poziomie markerów epigenetycznych, z uwzględnieniem kariotypów oraz poszczególnych frakcji plemnikowych

2020/38/E/NZ2/00134

Słowa kluczowe:

chromosomy plemnika topologia chromosomów nosiciele aberracji chromosomowych metylacja/hydroksymetylacja DNA metylacja/acetylacja histonów chromatyna plemnika niepłodność męska przypadki rodzinne

Deskryptory:

  • NZ2_5: Cytogenetyka
  • NZ2_2: Genomika, transkryptomika i epigenomika
  • NZ5_1: Etiologia chorób człowieka

Panel:

NZ2 - Genetyka, genomika: Genetyka molekularna, genomika, proteomika, bioinformatyka, biologia systemowa, epidemiologia molekularna

Jednostka realizująca:

Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marta Olszewska 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA BIS 10 - ogłoszony 2020-06-15

Przyznana kwota: 2 504 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-04-09

Zakończenie projektu: 2026-04-08

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.