Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Charakterystyka stresu termicznego stref klimatycznych Köppena-Geigera w Europie i północnej Afryce. Piętra klimatyczne i strefy stresu termicznego w Alpach i Karpatach

2020/37/N/ST10/03090

Słowa kluczowe:

stres termiczny UTCI Köppen-Geiger klasyfikacja klimatyczna strefa wysokościowa Europa Alpy Karpaty

Deskryptory:

  • ST10_2: Klimatologia, meteorologia, zmiany klimatu
  • ST10_12: Geodezja, kartografia, systemy informacji geograficznej, teledetekcja i teledetekcja satelitarna

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Oleh Skrynyk 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 19 - ogłoszony 2020-03-16

Przyznana kwota: 119 550 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-01-19

Zakończenie projektu: 2024-01-18

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.