Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Modelowanie układów zawierających pojedyncze warstwy wykazujące silne sprzężenie antyferromagnetyczne - w poszukiwaniu prekursorów nowych nadprzewodników

2020/37/N/ST3/04206

Słowa kluczowe:

modelowanie komputerowe DFT antyferromagnetyzm materiały funkcjonalne nadprzewodniki materiały dwuwymiarowe cienkie warstwy heteroepitaksja

Deskryptory:

  • ST3_8: Magnetyzm i układy silnie skorelowane
  • ST3_4: Własności elektronowe materiałów, powierzchni, złącz międzywarstwowych, nanostruktur, itp.
  • ST5_10: Materiały /nanomateriały funkcjonalne, nanocząstki

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Mateusz Domański 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 19 - ogłoszony 2020-03-16

Przyznana kwota: 150 312 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-02-01

Zakończenie projektu: 2024-01-31

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.