Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ temperatury na fotoluminescencję kryształów fluorku litu

2020/37/N/ST5/01975

Słowa kluczowe:

Centra barwne fotoluminescencja FNTD detektory śladowe LiF promieniowanie jonizujące

Deskryptory:

  • ST5_2: Materiały o strukturze ciała stałego
  • ST5_10: Materiały /nanomateriały funkcjonalne, nanocząstki
  • ST3_9: Oddziaływania materii skondensowanej z wiązkami fotonów, elektronów, itp.

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Małgorzata Sankowska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 19 - ogłoszony 2020-03-16

Przyznana kwota: 138 840 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-01-19

Zakończenie projektu: 2023-01-18

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.