Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Indukowany arsenem wzrost VLS dwunastościennych mikrosłupków GaN metodą epitaksji z wiązki molekularnej

2020/37/N/ST5/02278

Słowa kluczowe:

epitaksja z wiązki molekularnej azotki GaN mikrosłupki antysurfaktant arsen

Deskryptory:

  • ST5_12: Metody otrzymywania materiałów /nanomateriałów
  • ST3_1: Struktura ciał stałych, wzrost i charakterystyka

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Paulina Ciechanowicz 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 19 - ogłoszony 2020-03-16

Przyznana kwota: 136 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-03-01

Zakończenie projektu: 2023-02-28

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.