Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Struktura mykobiomu towarzyszącego korzeniom Ulmus laevis w siedliskach leśnych i nieleśnych

2020/37/N/NZ9/01915

Słowa kluczowe:

wiąz szypułkowy różnorodność grzybów mykobiom ektomykoryza mykoryza arbuskularna sekwencjonowanie nowej generacji las łęgowy las dębowo-grądowe obszary miejskie obszary wiejskie szkółka leśna tereny skażone poprzemysłowo

Deskryptory:

  • NZ9_3: Naukowe podstawy leśnictwa
  • NZ9_8: Mikrobiologia środowiskowa
  • NZ9_6: Naukowe podstawy ochrony przyrody

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Marta Kujawska 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 19 - ogłoszony 2020-03-16

Przyznana kwota: 210 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-03-15

Zakończenie projektu: 2024-03-14

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.