Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

SVELTA-Svalbardzkie systemy delt w dobie ocieplenia klimatu

2020/37/K/ST10/02852

Słowa kluczowe:

delta procesy fluwialne transport osadów paraglacjał peryglacjał ocieplenie klimatu Svalbard Arktyka

Deskryptory:

  • ST10_7: Geomorfologia, badania kriosfery, zmiany globalne i regionalne krajobrazu Ziemi
  • ST10_2: Klimatologia, meteorologia, zmiany klimatu
  • ST10_6: Ewolucja Ziemi, sedymentologia, tektonika, geologia regionalna, geologia morska, geologia planetarna

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Jan Kavan 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: POLS - ogłoszony 2020-03-16

Przyznana kwota: 740 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-10-01

Zakończenie projektu: 2023-09-30

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.