Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Geoarcheologia gleb kopalnych. Transformacje gleb w strefie lessowej na Śląsku jako wyznaczniki użytkowania terenu w pradziejach

2020/36/C/HS3/00080

Słowa kluczowe:

geoarcheologia archeologia środowiskowa gleby kopalne Śląsk prahistoria studia krajobrazowe użytkowanie terenu przemiany gleb

Deskryptory:

  • HS3_8: Archeologia (w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologia wczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i no
  • ST10_14: Gleboznawstwo, zanieczyszczenia gleb

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Mateusz Krupski 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATINA 4 - ogłoszony 2019-12-16

Przyznana kwota: 689 040 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2020-11-25

Zakończenie projektu: 2023-11-24

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.