Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Identyfikacja mechanizmów dynamiki jonów w super-jonowych nieorganicznych materiałach w celu projektowania nowych elektrolitów stałociałowych

2019/35/B/ST8/02550

Słowa kluczowe:

dyfuzja elektrolity Magnetyczny Rezonans Jądrowy relaksacja dynamika przewodność

Deskryptory:

  • ST8_14: Inne zagadnienia pokrewne
  • ST5_2: Materiały o strukturze ciała stałego

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Matematyki i Informatyki

woj. warmińsko-mazurskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Danuta Kruk 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 18 - ogłoszony 2019-09-16

Przyznana kwota: 1 261 080 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2020-07-01

Zakończenie projektu: 2023-06-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.