Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Eksperymentalne i numeryczne badanie wpływu mikrostruktury na naprężenia resztkowe oraz właściwości cieplne i mechaniczne w kompozytach gradientowych na osnowie aluminiowej (akronim: ALU-FGM)

2019/35/B/ST8/03131

Słowa kluczowe:

mikrostruktura naprężania resztkowe właściwości cieplne właściwości mechaniczne pękanie testy mikromechaniczne modelowanie MES z wykorzystaniem mikrotomografii komputerowej

Deskryptory:

  • ST8_8: Mechanika ciała stałego
  • ST5_10: Materiały /nanomateriały funkcjonalne, nanocząstki
  • ST8_3: Inżynieria obliczeniowa, komputerowe wspomaganie modelowania, projektowania i produkcji

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Witold Węglewski 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 18 - ogłoszony 2019-09-16

Przyznana kwota: 776 160 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2020-06-22

Zakończenie projektu: 2023-06-21

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.