Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Chronologia i tempo pogłębiania doliny w Sudetach i Tatrach wyznaczone na podstawie datowania nuklidami kosmogenicznymi wieku pogrzebania osadów jaskiniowych

2019/35/B/ST10/00588

Słowa kluczowe:

Czwartorzęd Pliocen Ewolucja Krajobrazu Datowanie Wieku Pogrzebania Jaskinie Erozja Izotopy Kosmogeniczne

Deskryptory:

  • ST10_7: Geomorfologia, badania kriosfery, zmiany globalne i regionalne krajobrazu Ziemi
  • ST10_8: Paleontologia, stratygrafia, geochronologia
  • ST10_15: Paleoklimatologia, paleoekologia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Gregory Hoke 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 18 - ogłoszony 2019-09-16

Przyznana kwota: 994 195 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2020-07-06

Zakończenie projektu: 2022-07-05

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.