Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wykorzystanie larw Galleria mellonella jako alternatywy dla ssaczych modeli badawczych- oznaczenie wybranych cytokino-podobnych białek w hemocytach po infekcji grzybem Conidiobolus coronatus oraz po ekspozycji na jego metabolity

2019/35/D/NZ6/01685

Słowa kluczowe:

Galleria mellonella Conidiobolus coronatus cytokiny hemocyty infekcja grzybicza alkaloidy model badawczy

Deskryptory:

  • NZ6_1: Odporność swoista i nieswoista
  • NZ6_7: Mykologia
  • NZ4_2: Fizjologia

Panel:

NZ6 - Immunologia i choroby zakaźne ludzi i zwierząt: odporność, choroby immunologiczne, immunoterapia, choroby zakaźne i inwazyjne

Jednostka realizująca:

Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Anna Wrońska 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 15 - ogłoszony 2019-09-16

Przyznana kwota: 1 876 716 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2020-07-22

Zakończenie projektu: 2023-07-21

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.