Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Stabilne izotopy miedzi i żelaza jako wskaźniki pochodzenia zabytków nieżelaznych - walidacja do badań proweniencji metali

2019/35/N/ST10/04524

Słowa kluczowe:

miedź żelazo siarczki hutnictwo żużle hutnicze archeometalurgia frakcjonowanie izotopowe eksperymenty wysokotemperaturowe procesy redoks

Deskryptory:

  • ST10_4: Geochemia, biogeochemia
  • ST10_5: Mineralogia, petrologia, wulkanologia, geologia złóż
  • HS3_8: Archeologia (w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologia wczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i no

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Katarzyna Kądziołka 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 18 - ogłoszony 2019-09-16

Przyznana kwota: 209 453 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2020-06-26

Zakończenie projektu: 2023-06-25

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.