Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ topoklimatu na regenerację górskich lasów porolnych

2019/35/N/ST10/01923

Słowa kluczowe:

lasy porolne regeneracja lasu topoklimat regresja wieloraka Karpaty Wschodnie

Deskryptory:

  • ST10_16: Zmiany /kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego
  • ST10_13: Geoekosystem: powiązania atmosfera-morfosfera-litosfera, pedosfera, hydrosfera, biosfera, antroposfera
  • NZ8_5: Biogeografia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Zofia Jabs-Sobocińska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 18 - ogłoszony 2019-09-16

Przyznana kwota: 161 356 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2020-06-25

Zakończenie projektu: 2023-06-24

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.