Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zintegrowane ziemskie układy odniesień przestrzennych oparte o laserowe pomiary odległości do satelitów geodezyjnych, teledetekcyjnych oraz GNSS

2019/35/B/ST10/00515

Słowa kluczowe:

Laserowe pomiary odległości do satelitów SLR geodezyjne układy odniesienia GNSS GLONASS Galileo satelity teledetekcyjne Sentinel-3 LAGEOS LARES

Deskryptory:

  • ST10_12: Geodezja, kartografia, systemy informacji geograficznej, teledetekcja i teledetekcja satelitarna
  • ST10_3: Fizyka wnętrza Ziemi, sejsmologia, geomagnetyzm, pole grawitacyjne Ziemi
  • ST9_16: Badania Ziemi i otoczenia z wykorzystaniem technik satelitarnych

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Krzysztof Sośnica 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 18 - ogłoszony 2019-09-16

Przyznana kwota: 1 295 040 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2020-06-18

Zakończenie projektu: 2024-06-17

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.