Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kartowanie i analiza ilościowa krótkookresowej dynamiki obszarów proglacjalnych

2019/35/B/ST10/03928

Słowa kluczowe:

geomorfologia glacjalna GIS teledetekcja drony obszary proglacjalne Islandia

Deskryptory:

  • ST10_7: Geomorfologia, badania kriosfery, zmiany globalne i regionalne krajobrazu Ziemi
  • ST10_16: Zmiany /kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego
  • ST10_12: Geodezja, kartografia, systemy informacji geograficznej, teledetekcja i teledetekcja satelitarna

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marek Ewertowski 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 18 - ogłoszony 2019-09-16

Przyznana kwota: 1 113 120 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2020-07-06

Zakończenie projektu: 2024-07-05

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.