Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Opracowanie i badanie właściwości materiałów ceramicznych o niskiej przenikalności elektrycznej przeznaczonych na podłoża LTCC i ULTCC układów terahercowych

2019/35/B/ST5/02674

Słowa kluczowe:

materiały ceramiczne niska przenikalność elektryczna LTCC ULTCC układy terahercowe

Deskryptory:

  • ST5_6: Materiały porowate, ceramiczne, szkła
  • ST5_12: Metody otrzymywania materiałów /nanomateriałów
  • ST5_13: Metody badań materiałów /nanomateriałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technologii Elektronowej

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Dorota Szwagierczak 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 18 - ogłoszony 2019-09-16

Przyznana kwota: 991 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2020-06-10

Zakończenie projektu: 2023-06-09

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.