Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Relacje między właściwościami biogeochemicznymi podłoża a spontaniczną sukcesją na obszarach pogórniczych: nowe ekosystemy w krajobrazie przekształconym przez człowieka

2019/35/B/ST10/04141

Słowa kluczowe:

przekształcenie środowiska hałdy pogórnicze siedliska antropogeniczne w krajobrazie miejsko-przemysłowym siedliska antropogeniczne w łagodzeniu zmian klimatu różnorodność biologiczna funkcjonowanie ekosystemów

Deskryptory:

  • ST10_13: Geoekosystem: powiązania atmosfera-morfosfera-litosfera, pedosfera, hydrosfera, biosfera, antroposfera
  • ST10_7: Geomorfologia, badania kriosfery, zmiany globalne i regionalne krajobrazu Ziemi
  • ST10_16: Zmiany /kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Andrzej Jagodziński 

Liczba wykonawców projektu: 21

Konkurs: OPUS 18 - ogłoszony 2019-09-16

Przyznana kwota: 2 924 640 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2020-08-03

Zakończenie projektu: 2024-08-02

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.