Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

BIOFORCLIM - biomorfodynamika stoków zalesionych powodowana zaburzeniami ekosystemów leśnych powiązanymi z huraganowym wiatrem oraz ich relacja względem zmieniających się warunków klimatycznych

2019/35/O/ST10/00032

Słowa kluczowe:

las drzewo huraganowy wiatr saltacja wykrotowa wiatrował biotransport klimat prędkość wiatru mikrotopografia stoku bioturbacja

Deskryptory:

  • ST10_7: Geomorfologia, badania kriosfery, zmiany globalne i regionalne krajobrazu Ziemi
  • ST10_15: Paleoklimatologia, paleoekologia
  • ST10_13: Geoekosystem: powiązania atmosfera-morfosfera-litosfera, pedosfera, hydrosfera, biosfera, antroposfera

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Łukasz Pawlik 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM BIS 1 - ogłoszony 2019-09-16

Przyznana kwota: 424 980 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2020-06-15

Zakończenie projektu: 2024-09-30

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.