Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wydajny sposób wytwarzania mikrościeżek o grubości pojedynczej cząstki oraz ich charakteryzacja i stosowalność

2019/33/B/ST5/00935

Słowa kluczowe:

wymuszone polem elektrycznym porządkowanie mikrocząstek oddziaływania elektrostatyczne mostki kapilarne mechaniczne i elektryczne właściwości jednowymiarowych struktur cząstkek produkcja addytywna

Deskryptory:

  • ST5_12: Metody otrzymywania materiałów /nanomateriałów
  • ST5_11: Materiały "inteligentne" – materiały samoorganizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Zbigniew Rozynek 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 17 - ogłoszony 2019-03-15

Przyznana kwota: 2 160 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2020-02-25

Zakończenie projektu: 2023-02-24

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.