Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Komponenty na bazie biopolimerów dla kondensatora elektrochemicznego

2019/33/N/ST5/01598

Słowa kluczowe:

celuloza chityna ciecze jonowe biopolimerowy elektrolit żelowy lepiszcze biopolimerowe kondensator elektrochemiczny

Deskryptory:

  • ST5_9: Biomateriały, materiały biozgodne
  • ST5_12: Metody otrzymywania materiałów /nanomateriałów
  • ST4_7: Elektrochemia, mikroprzepływy w chemii, sensory

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Dawid Kasprzak 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 17 - ogłoszony 2019-03-15

Przyznana kwota: 207 700 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2020-02-27

Zakończenie projektu: 2023-02-26

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.