Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Trójwymiarowe obrazowanie stref subdukcji z wykorzystaniem inwersji pełnego pola falowego dwuwymiarowych danych sejsmicznych

2019/33/B/ST10/01014

Słowa kluczowe:

modelowanie i inwersja pełnego pola falowego propagacja fal sejsmicznych obrazowanie sejsmiczne strefa subdukcji

Deskryptory:

  • ST10_3: Fizyka wnętrza Ziemi, sejsmologia, geomagnetyzm, pole grawitacyjne Ziemi
  • ST10_6: Ewolucja Ziemi, sedymentologia, tektonika, geologia regionalna, geologia morska, geologia planetarna
  • ST10_9: Geofizyka, geomechanika, geotechnika, geologia inżynierska, górnictwo

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Andrzej Górszczyk 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 17 - ogłoszony 2019-03-15

Przyznana kwota: 474 280 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2020-02-27

Zakończenie projektu: 2023-02-26

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.