Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Model estymacji ruchów powierzchni terenu indukowanych drenażem warstw skalnych

2019/33/N/ST10/00724

Słowa kluczowe:

ruchy powierzchni terenu sztuczna inteligencja modelowanie drenaż poziomy wodonośne InSAR

Deskryptory:

  • ST10_9: Geofizyka, geomechanika, geotechnika, geologia inżynierska, górnictwo
  • ST10_10: Hydrogeologia, hydrologia, obieg wód, zanieczyszczenia wód
  • ST10_13: Geoekosystem: powiązania atmosfera-morfosfera-litosfera, pedosfera, hydrosfera, biosfera, antroposfera

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Artur Guzy 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 17 - ogłoszony 2019-03-15

Przyznana kwota: 162 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2020-02-20

Zakończenie projektu: 2023-02-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.