Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Dwuwymiarowe, magnetyczne stopy powierzchniowe na bazie metali ziem rzadkich oraz platyny. Badania właściwości elektronowych i magnetycznych z atomową zdolnością rozdzielczą.

2019/33/N/ST5/01711

Słowa kluczowe:

2D struktury magnetyczne stopy powierzchniowe lokalna struktura magnetyczna kwantowy efekt rozmiarowy metale ziem rzadkich STM STS LEED AES XMCD DFT

Deskryptory:

  • ST3_10: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm, nanoelektromechanika, itp.
  • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
  • ST5_10: Materiały /nanomateriały funkcjonalne, nanocząstki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Poznańska, Wydział Fizyki Technicznej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Marta Przychodnia 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 17 - ogłoszony 2019-03-15

Przyznana kwota: 209 780 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2020-02-25

Zakończenie projektu: 2023-02-24

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.