Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

TreesBEEs - Drzewa jako biogeomorfologiczny czynnik przemiany ekosystemów - wietrzenie biologiczne, inicjalny rozwój gleb i formowanie rzeźby stoku pod wpływem korzeni drzew, bakterii ryzosferycznych i grzybów mikoryzowych

2019/33/B/ST10/01009

Słowa kluczowe:

korzenie drzew wietrzenie biomechaniczne wietrzenie biochemiczne bakterie glebowe grzyby mikoryzowe biogeomorfologia dendrogeomorfologia pedobiologia mikrobiologia geomykologia

Deskryptory:

  • ST10_7: Geomorfologia, badania kriosfery, zmiany globalne i regionalne krajobrazu Ziemi
  • ST10_14: Gleboznawstwo, zanieczyszczenia gleb
  • ST10_4: Geochemia, biogeochemia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Śląski w Katowicach

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Łukasz Pawlik 

Liczba wykonawców projektu: 12

Konkurs: OPUS 17 - ogłoszony 2019-03-15

Przyznana kwota: 624 898 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2020-02-27

Zakończenie projektu: 2023-02-26

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.