Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Laserowanie z pojedynczych i sprzężonych podwójnych mikrownęk polarytonowych wykonanych z tellurków i selenków

2019/32/T/ST3/00332

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • ST3_5: Fizyczne własności półprzewodników i izolatorów
 • ST5_2: Materiały o strukturze ciała stałego
 • ST3_9: Oddziaływania materii skondensowanej z wiązkami fotonów, elektronów, itp.

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Krzysztof Sawicki 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: ETIUDA 7 - ogłoszony 2018-12-14

Przyznana kwota: 140 304 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-10-01

Zakończenie projektu: 2020-09-30

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 1. Polariton lasing and energy-degenerate parametric scattering in non-resonantly driven coupled planar microcavities IF: 8,449
  Autorzy:
  Krzysztof Sawicki, Thomas J. Sturges, Maciej Ściesiek, Tomasz Kazimierczuk, Kamil Sobczak, Andrzej Golnik, Wojciech Pacuski, Jan Suffczyński
  Czasopismo:
  Nanophotonics (rok: 2021, tom: 10, strony: 2421-2429), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/nanoph-2021-0079 - link do publikacji
 2. Reconfigurable photon localization by coherent drive and dissipation in photonic lattices IF: 11,104
  Autorzy:
  Omar Jamadi, Bastian Real, Krzysztof Sawicki, Clement Hainaut, Alejandro González-Tudela, Nicolas Pernet, Isabelle Sagnes, Martina Morassi, Aristide Lemaître, Luc Le Gratiet, Abdelmounaim Harouri, Sylvain Ravets, Jacqueline Bloch, Alberto Amo
  Czasopismo:
  Optica , Wydawca: The Optical Society
  Status:
  Przyjęta do publikacji