Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Optyczna modulacja efektu memrystywnego w halogenobizmutanach alkiloamoniowych

2018/31/N/ST5/03215

Słowa kluczowe:

memrystor przełączanie rezystywne sztuczna synapsa układy neuromorficzne optoelektronika

Deskryptory:

  • ST5_12: Materiały "inteligentne" – materiały samoorganizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne
  • ST5_4: Cienkie warstwy
  • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Piotr Zawal 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 16 - ogłoszony 2018-09-14

Przyznana kwota: 135 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-08-14

Zakończenie projektu: 2022-02-13

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.