Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Geneza wstęg deformacyjnych w płaszczowinie śląskiej (Bieszczady) oraz nowe, mikrotektoniczne podejście do rekonstrukcji paleonaprężeń

2018/31/N/ST10/02486

Słowa kluczowe:

geologia strukturalna mikrotektonika diageneza

Deskryptory:

 • ST10_6: Ewolucja ziemi, sedymentologia, tektonika, geologia regionalna, geologia planetarna

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Piotr Strzelecki 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 16 - ogłoszony 2018-09-14

Przyznana kwota: 209 640 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-07-26

Zakończenie projektu: 2023-07-25

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 1. Microscopic Boundaries in Rock: Deformation Bands
  Autorzy:
  Strzelecki, P.
  Czasopismo:
  ACADEMIA - The magazine of the Polish Academy of Sciences (rok: 2021, tom: 70, strony: 50-53), Wydawca: Polska Akademia Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.24425/academiaPAS.2021.139449 - link do publikacji
 2. Mikroskopijne granice w skałach: wstęgi deformacyjne
  Autorzy:
  Strzelecki, P.
  Czasopismo:
  ACADEMIA - magazyn Polskiej Akademii Nauk (rok: 2021, tom: 66, strony: 50-53), Wydawca: Polska Akademia Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.24425/ACADEMIAPAN.2021.137535 - link do publikacji
 3. Decoding Rocks: An Assessment of Geomaterial Microstructure Using X-ray Microtomography, Image Analysis and Multivariate Statistics IF: 3,623
  Autorzy:
  Strzelecki, P.J., Świerczewska, A., Kopczewska, K., Fheed, A., Tarasiuk, J., Wroński, S.
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2021, tom: 14(12), strony: 1-26 (3266)), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma14123266 - link do publikacji
 4. Wpływ mikrotekstury i procesu kwasowania skały na jej parametry zbiornikowe : studium przypadku piaskowców krośnieńskich z rejonu Dwernika, Bieszczady IF: 0,412
  Autorzy:
  Strzelecki, P.J., Solecki, M.L.
  Czasopismo:
  Przegląd Geologiczny (rok: 2021, tom: 69(7), strony: 454-457), Wydawca: Państwowy Instytut Geologiczny
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7306/2021.30 - link do publikacji
 1. Decoding deformed sandstones: an assessment of rock microstructure using X-ray microtomography, image analysis and multivariate statistics
  Autorzy:
  P.J. Strzelecki, A. Świerczewska
  Konferencja:
  @50th Virtual Tectonic Studies Group Annual General Meeting (rok: 2021, ), Wydawca: Tectonic Studies Group
  Data:
  konferencja 5-8 Styczeń 2021
  Status:
  Opublikowana
 2. Reconstructing the tectonic evolution of a fold-and-thrust belt: a multiscale approach to the Silesian Nappe, Outer Carpathians, SE Poland
  Autorzy:
  Piotr J. Strzelecki, Anna Świerczewska, Antek K. Tokarski
  Konferencja:
  CETEG : 18th meeting of the Central European Tectonic Studies Groups (CETeG), 25th meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : September 22–25, 2021, Terchová-Vràtna, Slovakia: book of abstracts (rok: 2021, ), Wydawca: Comenius University
  Data:
  konferencja 22-25 Wrzesień 2021
  Status:
  Opublikowana
 3. The occurrence of deformation bands in a fold-and-thrust belt – an example from the Silesian Nappe, Outer Carpathians, Poland
  Autorzy:
  Piotr J. Strzelecki, Anna Świerczewska, Antek K. Tokarski
  Konferencja:
  50th Tectonic Studies Group Annual General Meeting: University of Hull (rok: 2020, ), Wydawca: Tectonic Studies Group
  Data:
  konferencja 7-9 Styczeń 2020
  Status:
  Opublikowana