Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rytmy życia. Codzienność plebanów wiejskich parafii Rzeczypospolitej Obojga Narodów w epoce oświecenia.

2018/31/N/HS3/02079

Słowa kluczowe:

duchowieństwo parafialne katolicyzm oświecenie życie codzienne Polska i Litwa

Deskryptory:

 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
 • HS3_2: Historia społeczna
 • HS3_11: Etnografia i antropologia kulturowa (w tym: opis kultur tradycyjnych, antropologia magii, kultu i religii, zmiana kulturowa i procesy globalistyczne, antropologia zjawisk społeczno-kulturowych, etnicznych i tożsamościowych)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Stanisław Witecki 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 16 - ogłoszony 2018-09-14

Przyznana kwota: 143 748 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-08-07

Zakończenie projektu: 2023-08-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. Codzienność ludu polskiego Rec.: Wyżga M., Homo movens. Mobilność chłopów w mikroregionie krakowskim w XVI-XVIII wieku, Kraków 2019
  Autorzy:
  Stanisław Witecki
  Czasopismo:
  Wiek Oświecenia (rok: 2021, tom: 37, strony: 315-323), Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 2. Józef Kazimierz Kossakowski and the Everyday Life of Priests in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the Period of Enlightenment
  Autorzy:
  Stanisław Witecki
  Czasopismo:
  XVIII Amžiaus Studijos (rok: 2020, tom: 6, strony: 190-204), Wydawca: Lietuvos Istorijos Institutas
  Status:
  Opublikowana
 3. Healthcare and Catholic Enlightenment in the Polish-Lithuanian Commonwealth
  Autorzy:
  Stanisław Witecki
  Czasopismo:
  Studies in Church History (rok: 2022, tom: 58, strony: ), Wydawca: Cambridge University Press.
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1017/stc.2022.8 - link do publikacji