Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Epigenomiczne, immunogenetyczne i proteomiczne strategie identyfikacji determinant komórek NK o prognostycznym znaczeniu u pacjentów poddanych alogenicznemu przeszczepieniu komórek krwiotwórczych - badania wieloośrodkowe

2018/31/B/NZ2/03065

Słowa kluczowe:

alogeniczne przeszczepienie komórek krwiotwórczych zmienność genetyczna receptorów komórek NK i ich ligandów u dawcy i biorcy przeszczepu częstości alleli genotypów haplotypów genów kodujących nieklasyczne HLA NCR2-3 (chromosom 6) CD94 NKG2A-F (chromosom 12) ILT2-4 NCR1 (chromosom 19) repertuar miRNA profil metabolomiczny biorcy powikłania poprzeszczepowe ostra choroba przeszczep-przeciwko-gospodarzowi (GvH) reaktywacja wirusa cytomegalii

Deskryptory:

 • NZ2_6: Immunogenetyka

Panel:

NZ2 - Genetyka, genomika: Genetyka molekularna, genomika, proteomika, bioinformatyka, biologia systemowa, epidemiologia molekularna

Jednostka realizująca:

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Katarzyna Bogunia-Kubik 

Liczba wykonawców projektu: 17

Konkurs: OPUS 16 - ogłoszony 2018-09-14

Przyznana kwota: 1 781 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-10-03

Zakończenie projektu: 2024-10-02

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 1. Non-KIR NK cell receptors: Role in transplantation of allogeneic haematopoietic stem cells. IF: 1,13
  Autorzy:
  Bogunia-Kubik K, Łacina P.
  Czasopismo:
  International Journal of Immunogenetics (rok: 2021, tom: 48, strony: 157-171), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/iji.12523 - link do publikacji
 2. Review of Genetic Variation as a Predictive Biomarker for Chronic Graft-Versus-Host-Disease After Allogeneic Stem Cell Transplantation. IF: 5,085
  Autorzy:
  Partanen J, Hyvärinen K, Bickeböller H, Bogunia-Kubik K, Crossland RE, Ivanova M, Perutelli F, Dressel R.
  Czasopismo:
  Frontiers in Immunology (rok: 2020, tom: 11, strony: 575492), Wydawca: Frontiers Media SA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3389/fimmu.2020.575492 - link do publikacji
 3. Potential Novel Biomarkers in Chronic Graft-Versus-Host Disease. IF: 5,085
  Autorzy:
  Crossland RE, Perutelli F, Bogunia-Kubik K, Mooney N, Milutin Gašperov N, Pučić-Baković M, Greinix H, Weber D, Holler E, Pulanić D, Wolff D, Dickinson AM, Inngjerdingen M, Grce M.
  Czasopismo:
  Frontiers in Immunology (rok: 2020, tom: 11, strony: 602547), Wydawca: Frontiers Media SA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3389/fimmu.2020.602547 - link do publikacji
 4. NKG2D Natural Killer Cell Receptor - A Short Description and Potential Clinical Application IF: 4,33
  Autorzy:
  Jagoda Siemaszko, Aleksandra Marzec-Przyszlak, Katarzyna Bogunia-Kubik
  Czasopismo:
  Cells (rok: 2021, tom: 10, strony: 1420), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/cells10061420 - link do publikacji