Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Obrazowanie oddziaływań nadsubtelnych w spektrometrii mössbauerowskiej

2018/31/B/ST3/00279

Słowa kluczowe:

spektroskopia mössbauerowska promieniowanie synchrotronowe,multiferroiki GaFeO3

Deskryptory:

 • ST3_5: Własności elektronowe materiałów i transportu
 • ST3_11: Magnetyzm
 • ST3_19: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Fizyki

woj. podlaskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Krzysztof Szymański 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 16 - ogłoszony 2018-09-14

Przyznana kwota: 1 217 630 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-10-21

Zakończenie projektu: 2023-10-20

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 1. Determination of the electric feld gradient and the magnetic feld in Moossbauer spectroscopy IF: 1,44
  Autorzy:
  Krzysztof R. Szymański
  Czasopismo:
  Eur. Phys. J. B (rok: 2019, tom: 92, strony: 175 (1-5)), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1140/epjb/e2019-100338-6 - link do publikacji
 2. Magnetism of Surface-Modified and Gallium-Doped Magnetite Particles IF: 0,359
  Autorzy:
  K. Rećko, D. Satuła, J. Waliszewski, M. Biernacka, M. Orzechowska, B. Kalska-Szostko, D. Soloviov, A. Miaskowski, A. Beskrovnyi, A. Basa, and K. Szymański
  Czasopismo:
  Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques (rok: 2020, tom: 14, Suppl. 1, strony: S85–S92), Wydawca: Pleiades Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1134/S102745102007040X - link do publikacji
 3. Mössbauer measurements of GaFeO3 single crystal multiferroic IF: 1,13
  Autorzy:
  K. Szymański, W. Olszewski, P. Butkiewicz, M. Biernacka, D. Satuła, K. Rećko, M. Szafrański
  Czasopismo:
  Hyperfine Interactions (rok: 2021, tom: 242, strony: 44571), Wydawca: Springer Netherlands
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10751-021-01746-2 - link do publikacji
 4. Determination of the sheet resistance of an infinite thin plate with five point contacts located at arbitrary positions IF: 3,364
  Autorzy:
  Krzysztof R. Szymański, Piotr A. Zaleski
  Czasopismo:
  Measurement (rok: 2021, tom: 169, strony: 108360), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.measurement.2020.108360 - link do publikacji
 5. Heat capacity anomaly near magnetic phase transition in GaFeO3 IF: 3,046
  Autorzy:
  Maria Biernacka, Marek Szafrański, Katarzyna Rećko, Wojciech Olszewski, Dariusz Satuła, Paweł Butkiewicz, Krzysztof R. Szymański
  Czasopismo:
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials (rok: 2022, tom: 548, strony: 168978), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jmmm.2021.168978 - link do publikacji
 6. Separation of hyperfine interactions in Mössbauer spectrocsopy IF: 1,13
  Autorzy:
  Krzysztof R. Szymański
  Czasopismo:
  Hyperfine Interactions (rok: 2020, tom: 241, strony: 6), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10751-019-1658-8 - link do publikacji