Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rola Żydów w życiu gospodarczym Krakowa i okolic w okresie autonomicznym

2018/31/B/HS3/03657

Słowa kluczowe:

Żydzi życie gospodarcze przemysł autonomia Galicji

Deskryptory:

 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
 • HS3_4: Historia gospodarcza
 • HS3_2: Historia społeczna

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Przemysław Zarubin 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 16 - ogłoszony 2018-09-14

Przyznana kwota: 937 428 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-09-30

Zakończenie projektu: 2023-09-29

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Publikacje książkowe (4)
 1. Przedsiębiorczość jako działalność patriotyczna? Zakłady Baruchów i Włodzimirskich w Podgórzu i Łagiewnikach w drugiej połowie XIX w.
  Autorzy:
  Hanna Kozińska-Witt
  Czasopismo:
  Res Gestae (rok: 2021, tom: 12, strony: ), Wydawca: Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Na zapleczu gospodarczym Wielkiego Krakowa. Ludność żydowska na Półwsiach Zwierzynieckich na tle dziejów gminy
  Autorzy:
  Przemysław Zarubin
  Czasopismo:
  Rocznik Krakowski (rok: 2021, tom: 87, strony: ), Wydawca: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa
  Status:
  Złożona
 3. "[...] gdy stary Wawel otoczą wody kanału". Niezrealizowana droga wodna łącząca Dunaj, Wisłę i Dniestr
  Autorzy:
  Hanna Kozińska-Witt
  Czasopismo:
  Galicja. Studia i materiały (rok: 2022, tom: 8, strony: ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.15584/galisim - link do publikacji
 4. Why forgotten? The inauguration ceremony for the construction of the Galician canal in Brzeźnica in December 1911
  Autorzy:
  Hanna Kozińska-Witt
  Czasopismo:
  Acta Poloniae Historica (rok: 2023, tom: 126, strony: b.d.), Wydawca: Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Złożona
 1. Wybór źródeł do badań gospodarczej historii Żydów krakowskich w okresie autonomicznym
  Autorzy:
  Przemysław Zarubin
  Książka:
  Żydzi krakowscy, Nowe kierunki badań (rok: 2021, tom: 1, strony: 61-81), Wydawca: Austeria, Kraków
  Status:
  Opublikowana
 2. Fundacja Jonathana Warschauera dla rzemieślników krakowskich - przyczynek do studium nad dobroczynnością "bez różnicy wyznania"
  Autorzy:
  Alicja Maślak-Maciejewska
  Książka:
  Związani historią. Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach polskich (rok: 2021, ), Wydawca: Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. Rola Żydów w życiu gospodarczym Krakowa i okolic w okresie autonomii galicyjskiej (1866-1914). Prezentacja projektu i pytań badawczych
  Autorzy:
  Hanna Kozińska-Witt, Alicja Maślak-Maciejewska, Przemysław Zarubin
  Książka:
  Związani historią. Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach polskich (rok: 2021, ), Wydawca: Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 4. Wzloty i upadki przemysłowców okolic Krakowa: Maurycy Baruch i jego potomkowie
  Autorzy:
  Hanna Kozińska-Witt
  Książka:
  Żydzi krakowscy, Nowe kierunki badań (rok: 2021, tom: 1, strony: 81-133), Wydawca: Austeria, Kraków
  Status:
  Przyjęta do publikacji