Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Pompowana Spektroskopia Brillouina: generowanie i detekcja hiperdźwięków w nanostrukturach dwuwymiarowych.

2018/31/D/ST3/03882

Słowa kluczowe:

spektroskopia Brillouina kryształy fononiczne

Deskryptory:

  • ST3_2: Mechaniczne i akustyczne własności materii skondensowanej
  • ST3_4: Transport w materii skondensowanej
  • ST3_12: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Bartłomiej Graczykowski 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 14 - ogłoszony 2018-09-14

Przyznana kwota: 893 920 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-07-12

Zakończenie projektu: 2022-07-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.