Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza i badanie wpływu wysokiej temperatury na właściwości spektroskopowe, strukturalne i morfologiczne funkcjonalnych nanomateriałów luminescencyjnych domieszkiwanych jonami lantanowców.

2018/31/N/ST4/00684

Słowa kluczowe:

spektroskopia morfologia nanomateriały lantanowce nanosensory temperatura nanotermometria luminescencyjna

Deskryptory:

 • ST5_9: Materiały do konstrukcji sensorów
 • ST4_1: Chemia fizyczna
 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Natalia Stopikowska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 16 - ogłoszony 2018-09-14

Przyznana kwota: 208 720 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-07-01

Zakończenie projektu: 2023-06-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 1. Dual-center thermochromic Bi2MoO6:Yb3+, Er3+, Tm3+ phosphors for ultrasensitive luminescence thermometry IF: 5,316
  Autorzy:
  Teng Zheng, Marcin Runowski, Natalia Stopikowska, Małgorzata Skwierczyńska, Stefan Lis, Peng Du, Laihui Luo
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2021, tom: 890, strony: 161830), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2021.161830 - link do publikacji
 2. Er3+, Yb3+ co-doped Sr3(PO4)2 phosphors: A ratiometric luminescence thermometer based on Stark levels with tunable sensitivity IF: 3,28
  Autorzy:
  Teng Zheng, Luhui Zhou, Xujun Qiu, Dan Yang, Marcin Runowski, Stefan Lis, Peng Du, Laihui Luo
  Czasopismo:
  Journal of Luminescence (rok: 2020, tom: 227, strony: 117517), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2020.117517 - link do publikacji
 3. Improving performance of luminescent nanothermometers based on non-thermally and thermally coupled levels of lanthanides by modulating laser power IF: 7,79
  Autorzy:
  Natalia Stopikowska, Marcin Runowski, Małgorzata Skwierczyńska, Stefan Lis
  Czasopismo:
  Nanoscale (rok: 2021, tom: 13, strony: 14139-14146), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/D1NR01395E - link do publikacji
 4. Improving temperature resolution of luminescent nanothermometers working in the near-infrared range using non-thermally coupled levels of Yb3+ & Tm3+ IF: 3,28
  Autorzy:
  Natalia Stopikowska, Marcin Runowski, Przemysław Woźny, Szymon Goderski, Stefan Lis
  Czasopismo:
  Journal of Luminescence (rok: 2020, tom: 228, strony: 117643), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2020.117643 - link do publikacji
 5. Luminescent Nanothermometer Operating at Very High Temperature—Sensing up to 1000 K with Upconverting Nanoparticles (Yb3+/Tm3+) IF: 8,758
  Autorzy:
  Marcin Runowski, Przemysław Woźny, Natalia Stopikowska, Inocencio R. Martín, Víctor Lavín, Stefan Lis
  Czasopismo:
  ACS Applied Materials and Interfaces (rok: 2020, tom: 12, 39, strony: 43933–43941), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsami.0c13011 - link do publikacji