Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Projektowanie, synteza oraz badanie struktur 2D fotokatalizatorów hybrydowych do degradacji farmaceutyków w fazie wodnej

2018/30/E/ST5/00845

Słowa kluczowe:

fotokatalizatory hybrydowe struktura 2D degradacja farmaceutyków cząstki magnetyczne

Deskryptory:

 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Anna Zielińska-Jurek 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: SONATA BIS 8 - ogłoszony 2018-06-15

Przyznana kwota: 1 616 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-04-04

Zakończenie projektu: 2023-01-03

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Hybrid TiO2-polyaniline photocatalysts and their application in building gypsum plasters IF: 2,972
  Autorzy:
  A. Sulowska, I. Wysocka, D. Pelczarski, J. Karczewski, A. Zielińska-JUrek
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2020, tom: 13, strony: 44947), Wydawca: EISSN 1996-1944, Published by MDPI AG
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma13071516 - link do publikacji
 2. Solvothermal growth of {0 0 1} exposed anatase nanosheets and their ability to mineralize organic pollutants. The effect of alcohol type and content on the nucleation and growth of TiO2 nanostructures IF: 6,707
  Autorzy:
  S. Dudziak, M. Kowalkińska, J. Karczewski, M. Pisarek, K. Siuzdak, A. Kubiak, K. Siwińska-Ciesielczyk, A. Zielińska-Jurek
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2021, tom: 563, strony: 150360), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2021.150360 - link do publikacji
 3. Facet effect of TiO2 nanostructures from TiOF2 and their photocatalytic activity IF: 10,652
  Autorzy:
  M. Kowalkińska, S. Dudziak, J. Karczewski, J. Ryl. G. Trykowski, A. Zielińska-Jurek
  Czasopismo:
  Chemical Engineering Journal (rok: 2021, tom: 404, strony: 44939), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cej.2020.126493 - link do publikacji
 4. Enhanced photocatalytic activity of accordion-like layered Ti3C2 (MXene) coupled with Fe-modified decahedral anatase particles exposing {1 0 1} and {0 0 1} facets IF: 13,273
  Autorzy:
  19.A. Grzegórska, P. Głuchowsi, J. Karczewski, J. Ryl, I. Wysocka, K. Siuzdak, G, Trykowski, K. Grochowska, A. Zielińska-Jurek
  Czasopismo:
  Chemical Engineering Journal (rok: 2021, tom: 426, strony: 130801), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cej.2021.130801 - link do publikacji
 5. Preparation and characterization of defective TiO2. The effect of the reaction environment on titanium vacancies formation IF: 3,057
  Autorzy:
  Z. Bielan, S. Dudziak, A. Sulowska, D. Pelczarski, J. Ryl, A. Zielińska-Jurek
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2020, tom: 13, strony: 44951), Wydawca: EISSN 1996-1944, Published by MDPI AG
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma13122763 - link do publikacji
 6. Optimization of carbamazepine photodegradation on defective TiO2-based magnetic photocatalyst IF: 5,909
  Autorzy:
  S. Dudziak, Z. Bielan, P. Kubica, A. Zielińska-Jurek
  Czasopismo:
  Journal of Environmental Chemical Engineering (rok: 2021, tom: 9, strony: 105782), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jece.2021.105782 - link do publikacji
 7. Różne oblicza nanostruktur tlenku tytanu(IV)
  Autorzy:
  M Kowalkińska, A. Zielińska-Jurek
  Czasopismo:
  Laborant (rok: 2020, tom: 14, strony: 44940), Wydawca: ISSN: 1643-7381
  Status:
  Opublikowana
 8. Scheelite-type wide-bandgap ABO4 compounds (A = Ca, Sr, and Ba; B = Mo and W) as potential photocatalysts for water treatment IF: 4,126
  Autorzy:
  22.M. Kowalkińska, P. Głuchowski, T. Swebocki, T. Ossowski, A. Ostrowski, W. Bednarski, J.Karczewski, A. Zielińska-Jurek
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry C (rok: 2021, tom: 125, strony: 25497−25513), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.1c06481 - link do publikacji
 1. Polimery przewodzące jako fotokatalizatory aktywne w świetle widzialnym do degradacji zanieczyszczeń w fazie wodnej
  Autorzy:
  Agnieszka Sulowska, Izabela Wysocka, Anna Zielińska-Jurek
  Książka:
  Problemy z zakresu nauk o środowisku - przegląd i badania (rok: 2019, tom: 1, strony: 137-150), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., ul. Głowackiego 35/341, 20-060 Lublin, ISBN 978-83-65932-93-8
  Status:
  Opublikowana