Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zrozumienie roli fazy amorficznej w wybranych właściwościach polimerów krystalizujących

2018/30/E/ST8/00364

Słowa kluczowe:

faza amorficzna polimery częściowo krystaliczne właściwości mechaniczne i barierowe zjawisko kawitacji

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Artur Różański 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA BIS 8 - ogłoszony 2018-06-15

Przyznana kwota: 2 189 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-04-12

Zakończenie projektu: 2023-04-11

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. The Modulus of the Amorphous Phase of Semicrystalline Polymers IF: 5,985
  Autorzy:
  Malgorzata Polińska, Artur Rozanski, Andrzej Galeski, Joanna Bojda
  Czasopismo:
  Macromolecules (rok: 2021, tom: 54 (19), strony: 9113-9123), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.macromol.1c01576 - link do publikacji
 2. Deformation of Poly-l-lactid acid (PLLA) under Uniaxial Tension and Plane-Strain Compression IF: 4,329
  Autorzy:
  Vozniak, A., Bartczak, Z.
  Czasopismo:
  Polymers (rok: 2021, tom: 13 (24), strony: 4432), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/polym13244432 - link do publikacji
 3. Plasticization of Polylactide after Solidification: An Effectiveness and Utilization for Correct Interpretation of Thermal Properties IF: 3,426
  Autorzy:
  Marta Safandowska, Artur Rozanski, Andrzej Galeski
  Czasopismo:
  Polymers (rok: 2020, tom: 12, strony: 561), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/polym12030561 - link do publikacji
 4. Positron Annihilation Lifetime Spectroscopic Analysis of Plastic Deformation of High-Density Polyethylene IF: 5,985
  Autorzy:
  Makarewicz, C., Safandowska, M., Idczak, R., Rozanski, A.
  Czasopismo:
  Macromolecules (rok: 2021, tom: 54 (20), strony: 9649-9662), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.macromol.1c01258 - link do publikacji
 5. Ring-banded spherulites in polylactide and its blends IF: 4,282
  Autorzy:
  Safandowska, M., Rozanski, A.
  Czasopismo:
  Polymer Testing (rok: 2021, tom: 100, strony: 107230), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.polymertesting.2021.107230 - link do publikacji
 1. MODUŁ MIĘDZYLAMELARNEJ FAZY AMORFICZNEJ POLIETYLENU
  Autorzy:
  Małgorzata POLIŃSKA, Artur RÓŻAŃSKI, Andrzej GAŁĘSKI, Joanna BOJDA
  Konferencja:
  Modyfikacja Polimerów (rok: 2021, ), Wydawca: TEMPO s.c.
  Data:
  konferencja 06-09.09.2021
  Status:
  Opublikowana
 2. WYKORZYSTANIE SPEKTROSKOPII CZASÓW ŻYCIA POZYTONÓW (PALS) DO BADAŃ PLASTYCZNEJ DEFORMACJI POLIMERÓW KRYSTALICZNYCH
  Autorzy:
  Cezary MAKAREWICZ, Marta SAFANDOWSKA, Artur RÓŻAŃSKI, Rafał IDCZAK
  Konferencja:
  Modyfikacja Polimerów (rok: 2021, ), Wydawca: TEMPO s.c.
  Data:
  konferencja 06-09.09.2021
  Status:
  Opublikowana
 3. MODUŁ FAZY AMORFICZNEJ POLIMERÓW KRYSTALIZUJĄCYCH
  Autorzy:
  Artur RÓŻAŃSKI, Małgorzata POLIŃSKA, Andrzej GAŁĘSKI, Joanna BOJDA
  Konferencja:
  Modyfikacja Polimerów (rok: 2021, ), Wydawca: TEMPO s.c.
  Data:
  konferencja 06-09.09.2021
  Status:
  Opublikowana
 4. ROLA MIKROSTRUKTURY FAZY AMORFICZNEJ WE WŁAŚCIWOŚCIACH BARIEROWYCH POLILAKTYDU I JEGO MIESZANIN
  Autorzy:
  Marta SAFANDOWSKA, Cezary MAKAREWICZ, Artur RÓŻAŃSKI, Rafał IDCZAK
  Konferencja:
  Modyfikacja Polimerów (rok: 2021, ), Wydawca: TEMPO s.c.
  Data:
  konferencja 06-09.09.2021
  Status:
  Opublikowana