Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Projektowanie, otrzymywanie i właściwości ferroelektrycznych kompozytów ceramika-polimer wykazujących przestrajalność dielektryczną w szerokim zakresie częstotliwości

2018/30/Q/ST8/00205

Słowa kluczowe:

Ba1-xSrxTiO3 polimery kompozyty wytwarzanie sub-THz przestrajanie dielektryków

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_12: Materiały "inteligentne" – materiały samoorganizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Wydział Chemiczny

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Mikołaj Szafran 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SHENG 1 - ogłoszony 2018-06-15

Przyznana kwota: 887 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-08-21

Zakończenie projektu: 2023-07-20

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 1. (Ba, Sr)TiO3/polymer dielectric composites–progress and perspective IF: 39,58
  Autorzy:
  Feng Gao, Kena Zhang, Yiting Guo, Jie Xu, Mikołaj Szafran
  Czasopismo:
  Progress in Materials Science (rok: 2021, tom: 121, strony: 100813), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.pmatsci.2021.100813 - link do publikacji
 2. Enhanced dielectric tunability and energy storage density of sandwich-structured Ba0.6Sr0.4TiO3/PVDF composites IF: 3,423
  Autorzy:
  Yiting Guo, Sichen Wu, Shuhang Liu, Jie Xu, Emilia Pawlikowska, Mikołaj Szafran, Artur Rydosz, Feng Gao
  Czasopismo:
  Materials Letters (rok: 2022, tom: 306, strony: 130910), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matlet.2021.130910 - link do publikacji
 3. The influence of the chemical structure of selected polymers on the properties of ferroelectric ceramic-polymer composites
  Autorzy:
  Weronika Bulejak, Emilia Pawlikowska, Aleksandra Swiderska, Paulina Wiecinska, Sylwester J. Rzoska, Yiting Guo, Jie Xu, Feng Gao, Mikolaj Szafran
  Czasopismo:
  Open Ceramics (rok: 2021, tom: 7, strony: 100160), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.oceram.2021.100160 - link do publikacji
 4. Microstructure and dielectric properties of (Ba0.6Sr0.4)TiO3/PEEK functional composites prepared via cold-pressing sintering IF: 8,528
  Autorzy:
  Shuhang Liu, Yiting Guo, Jianwei Li, Sichen Wu, Jie Xu, Emilia Pawlikowska, Jie Kong, Artur Maciej Rydosz, Mikołaj Szafran, Feng Gao
  Czasopismo:
  Composites Science and Technology (rok: 2022, tom: 219, strony: 109228), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.compscitech.2021.109228. - link do publikacji