Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Teoretyczne badania własności fizycznych półprzewodników chalkopirytu do zastosowań w ogniwach słonecznych

2018/29/N/ST3/02901

Słowa kluczowe:

Kryształ połprzewodnik chalkopiryt ogniwa słoneczne symulacja computerowa DFT struktura pasmowa własności optyczne widma absorcyjne roztwór stały powierzchnia

Deskryptory:

 • ST6_12: Obliczenia naukowe, narzędzia modelowania i symulacji
 • ST3_7: Półprzewodniki
 • ST3_5: Własności elektronowe materiałów i transportu

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Myron Rudysh 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 15 - ogłoszony 2018-03-15

Przyznana kwota: 136 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-01-31

Zakończenie projektu: 2023-01-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (9)
 1. Calculation of the vibrational spectra of AgGaS2 crystal with chalcopyrite structure
  Autorzy:
  M.Ya. Rudysh, A.I. Kashuba, P.A. Shchepanskyi, R.Yu. Petrus, V.Yo. Stadnyk, M. Piasecki
  Czasopismo:
  Journal of Physical Study (rok: 2021, tom: 25, strony: 3704), Wydawca: Ivan Franko National University of Lviv
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.30970/jps.25.3704 - link do publikacji
 2. First-principles analysis of physical properties anisotropy for the Ag2SiS3 chalcogenide semiconductor IF: 4,175
  Autorzy:
  M. Ya. Rudysh, P.A. Shchepanskyi, A.O. Fedorchuk, M.G. Brik, C.-G. Ma, G.L. Myronchuk, M. Piasecki
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2020, tom: 826, strony: 154232), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2020.154232 - link do publikacji
 3. Impact of anionic system modification on the desired properties for CuGa(S1-xSex)2 solid solutions IF: 3,3
  Autorzy:
  M.Ya. Rudysh, P.A. Shchepanskyi, A.O. Fedorchuk, M.G. Brik, V.Yo. Stadnyk, G.L. Myronchuk, E.A. Kotomin, M. Piasecki
  Czasopismo:
  Computational Materials Science (rok: 2021, tom: 196, strony: 110553), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.commatsci.2021.110553 - link do publikacji
 4. Structure, refractive and electronic properties of K2SO4:Cu2+ (3%) crystals IF: 2,281
  Autorzy:
  R.B. Matviiv, M.Ya. Rudysh, V.Yo. Stadnyk, A.O. Fedorchuk, P.A. Shchepanskyi, R.S. Brezvin, O.Y. Khyzhun
  Czasopismo:
  Current Applied Physics (rok: 2021, tom: 21, strony: 80-88), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cap.2020.09.015 - link do publikacji
 5. AgGaTe2 - the thermoelectric and solar cell material: structure, electronic, optical, elastic and vibrational features IF: 2,379
  Autorzy:
  M.Ya. Rudysh, M. Piasecki, G.L. Myronchuk, P.A. Shchepanskyi, V.Yo. Stadnyk, O.R. Onufriv, M.G. Brik
  Czasopismo:
  Infrared Physics and Technology (rok: 2020, tom: 111, strony: 103476), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.infrared.2020.103476 - link do publikacji
 1. Influence of composition modification on the properties for CuGa(S1-xSex)2 solid solution
  Autorzy:
  M.Ya. Rudysh, G.L. Myronchuk, A.O. Fedorchuk
  Konferencja:
  XVII International Scientific Conference "Electronics and Applied Physics" (rok: 2021, ), Wydawca: Taras Shevchenko National University of Kyiv
  Data:
  konferencja 19-23 October
  Status:
  Opublikowana
 2. Simulation of the vibrational properties of CuAlS2 crystals
  Autorzy:
  M.Ya. Rudysh, G.L. Myronchuk
  Konferencja:
  Fourth Intemational Conference "Actual problems of fundamental science"- APFS'202 (rok: 2021, ), Wydawca: Vezha-Druk
  Data:
  konferencja 01-05 June
  Status:
  Opublikowana
 3. Modelling of vibrational properties of AgGaS2 crystal
  Autorzy:
  M.Ya. Rudysh
  Konferencja:
  III Internationai lnternet conference for young researchers and students "Topical Issues of Fundamental and Applied Studies" (rok: 2021, ), Wydawca: Vezha-Druk
  Data:
  konferencja 12-13 April
  Status:
  Opublikowana
 4. Elastic properties and anisotropy of I-III-VI2 chalcopyrite crystals
  Autorzy:
  M. Rudysh
  Konferencja:
  International Conference of Students and Young Scientists in Theoretical and Experimental Physics "HEUREKA-2021" (rok: 2021, ), Wydawca: Ivan Franko National University of Lviv
  Data:
  konferencja 18-20 May
  Status:
  Opublikowana
 5. Hydrostatic pressure influence on structure and properties of AgAlS2 crystal
  Autorzy:
  M.Ya. Rudysh, A. Popov, M. Piasecki, M. Brik, G.L. Myronchuk
  Konferencja:
  13th Workshop on Current Problems in Physics (rok: 2021, ), Wydawca: Ivan Franko National University of Lviv
  Data:
  konferencja 25-27 October
  Status:
  Opublikowana
 6. Peculiarities of the dynamical properties in AgAlS2 chalcopyrite crystals
  Autorzy:
  M. Rudysh, G. Myronchuk, O. Khyzhun
  Konferencja:
  International seminar "Properties of ferroelectric and superionic system" (rok: 2021, ), Wydawca: Uzhhorod National University
  Data:
  konferencja 26-27 October
  Status:
  Opublikowana
 7. Position of electronic d-levels of I-III-VI2 group crystals
  Autorzy:
  M.Ya. Rudysh, O.Y. Khyzhun, A.O. Fedorchuk, P.A. Shchepansky, V.Yo. Stadnyk, M.G. Brik, M. Piasecki
  Konferencja:
  Fourth International Conference "Actual problems of fundamental science"- APFS'2021 (rok: 2021, ), Wydawca: Vezha-Druk
  Data:
  konferencja 01-05-June
  Status:
  Opublikowana
 8. Changing the physical properties of CuGa(S1-xSex)2 by changing the composition
  Autorzy:
  M.Ya. Rudysh, G.L. Myronchuk, А.О. Fedorchuk, M.G. Brik, M. Piasecki
  Konferencja:
  10th International Conference Relaxed, Nonlinear and Acoustic Optical Processes and Materials RNAOPM 2020" (rok: 2020, ), Wydawca: Vezha-Druk
  Data:
  konferencja 25-29 Czerwca
  Status:
  Opublikowana
 9. Investigation of electronic and elastic properties of AgGaTe2 chalcopyritec rystals: DFT study
  Autorzy:
  M.Ya. Rudysh, M. Piasecki, M.G. Brik
  Konferencja:
  III International internet conference for young researchers and students "Topical Issues of Fundamental and Applied Studies" (rok: 2021, ), Wydawca: Vezha-Druk
  Data:
  konferencja 12-13 April
  Status:
  Opublikowana