Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Generowanie silnej fotoluminescencji i silnej anizotropii magnetycznej poprzez desolwatację i dalszą post-syntetyczną funkcjonalizację nowych sieci koordynacyjnych d-f

2018/29/B/ST5/00337

Słowa kluczowe:

materiały krystaliczne lantanowce kompleksy uranylu policyjanometalany fotoluminescencja anizotropia magnetyczna termiczne przejścia fazowe korelacje magneto-optyczne

Deskryptory:

 • ST5_14: Chemia koordynacyjna
 • ST5_9: Materiały do konstrukcji sensorów
 • ST5_2: Materiały o strukturze ciała stałego

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Szymon Chorąży 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 15 - ogłoszony 2018-03-15

Przyznana kwota: 1 877 120 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-01-24

Zakończenie projektu: 2022-04-23

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 1. Diverse physical functionalities of rare-earth hexacyanidometallate frameworks and their molecular analogues IF: 5,958
  Autorzy:
  Jakub J. Zakrzewski, Michal Liberka, Mikolaj Zychowicz, Szymon Chorazy
  Czasopismo:
  Inorganic Chemisty Frontiers (rok: 2021, tom: 8, strony: 452-483), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/D0QI01197E - link do publikacji
 2. Near-infrared emissive Er(III) and Yb(III) molecular nanomagnets in metal-organic chains functionalized by octacyanidometallates(IV) IF: 5,934
  Autorzy:
  Robert Jankowski, Jakub J. Zakrzewski, Olga Surma, Shin-ichi Ohkoshi, Szymon Chorazy, Barbara Sieklucka
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry Frontiers (rok: 2019, tom: 6, strony: 2423-2434), Wydawca: Royal Society of Chemistry (RSC)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c9qi00583h - link do publikacji
 3. Photoluminescent Lanthanide(III) Single-Molecule Magnets in Three-Dimensional Polycyanidocuprate(I)-Based Frameworks IF: 5,16
  Autorzy:
  Jakub J. Zakrzewski, Szymon Chorazy, Koji Nakabayashi, Shin-ichi Ohkoshi, Barbara Sieklucka
  Czasopismo:
  Chemistry - A European Journal (rok: 2019, tom: 25, strony: 11820-11825), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201902420 - link do publikacji
 4. Proton Conductive Luminescent Thermometer Based on Near-Infrared Emissive {YbCo2} Molecular Nanomagnets IF: 14,695
  Autorzy:
  Junhao Wang, Jakub J. Zakrzewski, Michal Heczko, Mikolaj Zychowicz, Kosuke Nakagawa, Koji Nakabayashi, Barbara Sieklucka, Szymon Chorazy, Shin-ichi Ohkoshi
  Czasopismo:
  Journal of the American Chemical Society (rok: 2020, tom: 142, strony: 3970-3979), Wydawca: American Chemical Society (ACS) Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jacs.9b13147 - link do publikacji
 5. Effect of Noble Metals on Luminescence and Single-Molecule Magnet Behavior in the Cyanido-Bridged Ln-Ag and Ln-Au (Ln = Dy, Yb, Er) Complexes IF: 4,85
  Autorzy:
  Kunal Kumar, Olaf Stefańczyk, Szymon Chorazy, Koji Nakabayashi, Barbara Sieklucka, Shin-ichi Ohkoshi
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2019, tom: 58, strony: 5677-5687), Wydawca: American Chemical Society (ACS) Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.8b03634 - link do publikacji
 6. Europium(III) Photoluminescence Governed by d8-d10 Heterometallophilic Interactions in Trimetallic Cyanido-Bridged Coordination Frameworks IF: 4,85
  Autorzy:
  Jakub J. Zakrzewski, Barbara Sieklucka, Szymon Chorazy
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2020, tom: 59, strony: 1393-1404), Wydawca: American Chemical Society (ACS) Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem9b03114 - link do publikacji
 7. Dehydration-Hydration Switching of Single-Molecule Magnet Behavior and Visible Photoluminescence in a Cyanido-Bridged DyIIICoIII Framework IF: 14,695
  Autorzy:
  Yue Xin, Junhao Wang, Mikolaj Zychowicz, Jakub J. Zakrzewski, Koji Nakabayashi, Barbara Sieklucka, Szymon Chorazy, Shin-ichi Ohkoshi
  Czasopismo:
  Journal of the American Chemical Society (rok: 2019, tom: 141, strony: 18211-18220), Wydawca: American Chemical Society (ACS) Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jacs.9b09103 - link do publikacji
 8. Holmium(III) molecular nanomagnets for optical thermometry exploring the luminescence re-absorption effect IF: 9,346
  Autorzy:
  Junhao Wang, Jakub J. Zakrzewski, Mikolaj Zychowicz, Veacheslav Vieru, Liviu F. Chibotaru, Koji Nakabayashi, Szymon Chorazy, Shin-ichi Ohkoshi
  Czasopismo:
  Chemical Science (rok: 2021, tom: 12, strony: 730-741), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/D0SC04871B - link do publikacji