Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kopolimery amfifilowe polistyrenu i poliglicydolu o zróżnicowanej architekturze i ich sfunkcjonalizowane pochodne - synteza, właściwości i agregacja oraz wykorzystanie jako nośniki enzymów

2018/29/B/ST4/02178

Słowa kluczowe:

kopolimery amfifilowe polistyren poliglicydol szczotki polimerowe agregaty kopolimerów enkapsulacja enzymów

Deskryptory:

  • ST4_1: Chemia fizyczna
  • ST4_4: Struktura i architektura molekularna

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna, m.in.:

Jednostka realizująca:

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Stanisław Słomkowski 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 15 - ogłoszony 2018-03-15

Przyznana kwota: 1 090 568 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-01-24

Zakończenie projektu: 2022-01-23

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.