Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Projektowanie i otrzymywanie heterometalicznych klastrów molekularnych. Badania ich właściwości katalitycznych i transformacji do nowych nanomateriałów

2018/29/B/ST5/00341

Słowa kluczowe:

new materials klastry molekularne chemia koordynacyjna kataliza chemia supramolekularna

Deskryptory:

 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_14: Chemia koordynacyjna
 • ST5_24: Chemia nieorganiczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Piotr Sobota 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 15 - ogłoszony 2018-03-15

Przyznana kwota: 1 462 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-03-21

Zakończenie projektu: 2023-03-20

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 1. Heterometallic Group 4−Lanthanide Oxo-alkoxide Precursors for Synthesis of Binary Oxide Nanomaterials IF: 4,825
  Autorzy:
  Rafał Petrus,Katarzyna Chomiak, Józef Utko, Alina Bieńko, Tadeusz Lis, and Piotr Sobota
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2020, tom: 59, strony: 16545-16556), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.0c02478 - link do publikacji
 2. Convenient Route to Heterometallic Group 4−Zinc Precursors for Binary Oxide Nanomaterials IF: 4,825
  Autorzy:
  Rafał Petrus,Katarzyna Chomiak, Józef Utko, Magdalena Wilk-Kozubek, Tadeusz Lis, Joanna Cybińska, and Piotr Sobota
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2020, tom: 59, strony: 8108-8120), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.0c00399 - link do publikacji
 3. Use of lithium aryloxides as promoters for preparation of α-hydroxy acid esters IF: 4,174
  Autorzy:
  Rafał Petrus, Patryk Fałata and Piotr Sobota
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2020, tom: 49, strony: 866), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c9dt03631h - link do publikacji
 4. Solvothermal Alcoholysis Method for Recycling High-Consistency Silicone Rubber Waste IF: 5,985
  Autorzy:
  Rafał Petrus*, Józef Utko, Radosław Gniłka, Mariusz G. Fleszar, Tadeusz Lis, and Piotr Sobota*
  Czasopismo:
  Macromolecules (rok: 2021, tom: 54, strony: 2449–2465), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.macromol.0c02773 - link do publikacji
 5. Structural analysis and catalytic activity of tetranuclear metal carboxylate clusters with a [KZn3(l3-OH)(OOCCPh3)6] or [Zn4(l4-O)(OOCCPh3)6] central motif IF: 3,288
  Autorzy:
  Rafał Petrus, Józef Utko and Piotr Sobota
  Czasopismo:
  New Journal of Chemistry (rok: 2020, tom: 44, strony: 13771), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/d0nj02540b - link do publikacji
 6. Magnesium and zinc alkoxides and aryloxides supported by commercially available ligands as promoters of chemical transformations of lactic acid derivatives to industrially important fine chemicals IF: 13376
  Autorzy:
  Rafał Petrus, Piotr Sobota
  Czasopismo:
  Coordination Chemistry Reviews (rok: 2019, tom: 396, strony: 72-88), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ccr.2019.06.002 - link do publikacji