Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Projektowalne N-domieszkowane nanostruktury węglowe jako katalizatory modelowych procesów elektrochemicznych i chemicznych

2018/29/B/ST8/01784

Słowa kluczowe:

materiały węglowe ciecze jonowe kataliza

Deskryptory:

 • ST8_1: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa
 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST8_14: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Anna Chrobok 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 15 - ogłoszony 2018-03-15

Przyznana kwota: 522 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-01-24

Zakończenie projektu: 2021-01-23

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Wirująca elektroda dyskowa (RRDE). Za kwotę 20 000 PLN
 2. Potencjostat. Za kwotę 60 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 1. Combining amino acids and carbohydrates into readily biodegradable, task specific ionic liquids IF: 3,119
  Autorzy:
  A. Brzęczek-Szafran, P. Więcek, M. Guzik, A. Chrobok
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2020, tom: 10, strony: 18355-18359), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/d0ra03664a - link do publikacji
 2. Insights into the properties and potential applications of renewable carbohydrate-based ionic liquids: a review IF: 3,267
  Autorzy:
  B. Gaida, A. Brzeczek-Szafran
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2020, tom: 25, strony: 3285-3309), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules25143285 - link do publikacji
 3. Carbohydrate Ionic Liquids and Salts as All-in-One Precursors for N-Doped Carbon IF: 6,97
  Autorzy:
  A. Brzeczek-Szafran, K. Erfurt, A. Blacha-Grzechnik, M. Krzywiecki, S. Boncel, A. Chrobok
  Czasopismo:
  ACS Sustainable Chem. Eng. (rok: 2019, tom: 7, strony: 19880-19888.), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acssuschemeng.9b05297 - link do publikacji
 4. Performance of N-Doped Carbon as a Solid Base Catalyst under Continuous Flow Conditions IF: 3,441
  Autorzy:
  A. Brzeczek-Szafran, M. Gwóźdź, A. Kolanowska, M. Krzywiecki, P. Latosa, A. Chrobok
  Czasopismo:
  Reaction Chemistry & Engineering (rok: 2021, tom: -, strony: -), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Złożona
 1. Ionic liquids - application driven synthesis in green chemistry
  Autorzy:
  A.Chrobok
  Konferencja:
  2nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE CHEMICAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING – 2 (rok: 2019, ), Wydawca: Lviv Politechnic National University
  Data:
  konferencja 24-28.06
  Status:
  Opublikowana
 2. N-doped carbon as a stable basic heterogenous catalyst for continuous flow condensation reaction
  Autorzy:
  A. Brzęczek-Szafran, M. Gwóźdź, A. Chrobok
  Konferencja:
  52 Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2020, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk
  Data:
  konferencja 25-27.11
  Status:
  Opublikowana
 3. Water-Tolerant Trifloaluminate Ionic Liquids: New and Unique Lewis Acidic Catalysts for the Organic Synthesis
  Autorzy:
  A. Chrobok, P. Latos, A. Culkin, S. Boncel, L. Brown, P. Nockemnann, M. Swadźba-Kwaśny
  Konferencja:
  8ty International Congress on Ionic Liquids (COIL-8) (rok: 2019, ), Wydawca: 8ty International Congress on Ionic Liquids (COIL-8)
  Data:
  konferencja 13-17.05
  Status:
  Opublikowana
 4. Ciecze jonowe o charakterze kwasu Lewisa jako katalizatory w syntezie organicznej
  Autorzy:
  P. Latos, S. Boncel, M. Swadzba-Kwaśny, A. Chrobok
  Konferencja:
  62 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2019, ), Wydawca: 62 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego
  Data:
  konferencja 2-6.09
  Status:
  Opublikowana
 5. Cukrowe ciecze jonowe jako prekursory N-domieszkowanych matariałów węglowych
  Autorzy:
  B. Gajda, A. Brzęczek-Szafran, K. Erfurt, A. Chrobok
  Konferencja:
  Zjazd Wiosenny SSPTChem (rok: 2019, ), Wydawca: Zjazd Wiosenny SSPTChem
  Data:
  konferencja 10-14.04
  Status:
  Opublikowana
 6. N-doped, basic hardworker- an efficient catalyst for green, continuous flow condensation
  Autorzy:
  M. Gwóźdź, A. Brzęczek-Szafran, A. Kolanowska, P. Latos, A. Chrobok
  Konferencja:
  #RSCPoster Twitter Conference (rok: 2020, ), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Data:
  konferencja 03-04.03
  Status:
  Opublikowana
 7. Synteza i zastosowanie soli amoniowych opartych na D-glukozie jako kataliztorów reakcji przeniesienia międzyfazowego
  Autorzy:
  K. Erfurt, M. Zalewski, B. Gaida, A. Chrobok
  Konferencja:
  LI Ogólnopolskie Kolukwium Katalityczne (rok: 2019, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk
  Data:
  konferencja 20-22.03
  Status:
  Opublikowana
 8. Sól z cukru: postęp w syntezie i zastosowaniu cukrowych cieczy jonowych
  Autorzy:
  B. Gaida, A. Brzęczek-Szafran, A. Chrobok
  Konferencja:
  I Ogólnopolska Konferencja Online SSPTChem (rok: 2020, ), Wydawca: Ogólnopolska Konferencja Online SSPTChem 2020
  Data:
  konferencja 10-12.09
  Status:
  Opublikowana