Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ (nie)lokalnych populacji na kształtowanie kremacyjnych praktyk pogrzebowych w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza w południowo-zachodniej Polsce

2018/29/N/HS3/00887

Słowa kluczowe:

przepalone kości ludzkie bioarcheologia tomografia komputerowa migracje dynamika populacji kultura łużycka

Deskryptory:

 • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologiawczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Agata Hałuszko 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 15 - ogłoszony 2018-03-15

Przyznana kwota: 209 916 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-01-31

Zakończenie projektu: 2023-01-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Application of the lateral angle method for sex determination of cremated individuals from burials of the Lusatian culture cemetery in Czernikowice, Poland IF: 0,72
  Autorzy:
  Hałuszko A., Guziński M.
  Czasopismo:
  Anthropological Review (rok: 2022, tom: 85, strony: 63-75), Wydawca: Polish Anthropological Association
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18778/1898-6773.85.1.04 - link do publikacji
 1. Mikromorfologia obrządku pogrzebowego. Badania wypełnisk naczyń z grobu kultury łużyckiej z Rolantowic
  Autorzy:
  Hałuszko A., Krupski M.
  Konferencja:
  Śląsk i ziemie ościenne w pradziejach, średniowieczu i czasach nowożytnych (rok: 2019, ), Wydawca: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Fundacja Archeolodzy.org
  Data:
  konferencja 2019-05-23-24
  Status:
  Opublikowana
 2. Let's make a mess, maybe no one will notice. Impact of bioturbation activity on the urn fill stratigraphy
  Autorzy:
  Hałuszko A., Kadej M., Gmyrek G.
  Konferencja:
  Widening Horizons - EAA 2021 Kiel, 6-11 Sept. (rok: 2021, ), Wydawca: European Association of Archaeologists
  Data:
  konferencja 2021-09-6-11
  Status:
  Opublikowana
 1. Archeoentomologia
  Autorzy:
  Kadej M., Konwerski S., Hałuszko A.
  Książka:
  Mikroprzeszłość. Badania specjalistyczne w archeologii (rok: 2021, tom: 1, strony: 130-152), Wydawca: Wydział Archeologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
  Status:
  Opublikowana
 2. Perspektywy analityczno-interpretacyjne badań przepalonych kości ludzkich na przykładzie cmentarzyska z Czernikowic
  Autorzy:
  Stolarczyk T., Paruzel P., Łaciak D., Baron J., Hałuszko A., Jarysz R., Kuźbik R., Łucejko J. J., Maciejewski M., Nowak K.
  Książka:
  Czernikowice. Cmentarzyska z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza (rok: 2020, tom: -, strony: 169-213), Wydawca: Muzeum Miedzi w Legnicy
  Status:
  Opublikowana