Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Prognoza wpływu zmian klimatu na ustrój hydrologiczny rzek i funkcjonowanie siedlisk rzecznych i dolinowych

2018/28/T/ST10/00516

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

  • ST10_10: Hydrogeologia, hydrologia, obieg wód, zanieczyszczenia wód
  • ST10_16: Zmiany/kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego
  • ST10_2: Klimatologia, meteorologia, zmiany klimatu, dynamika atmosfery

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Joanna O'Keeffe 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: ETIUDA 6 - ogłoszony 2017-12-15

Przyznana kwota: 88 838 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-09-17

Zakończenie projektu: 2019-09-30

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.