Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Cienkie wastwy ceramiczne stopów wysokiej entropii otrzymywane metodą hybrydycznego impulsowego rozpylania magnetronowego wysokiej mocy oraz rozpylania magnetronowego stałoprąndowego: projektowanie, otrzymywanie i badanie właściwości funkcjonalnych

2018/28/C/ST5/00476

Słowa kluczowe:

ceramiczne stopy wysokiej entropii cienkie wastwy impulsowe rozpylanie magnetronowe wysokiej mocy rozpylanie magnetronowe stałoprądowe właściwości funkcjonalne

Deskryptory:

  • ST5_4: Cienkie warstwy
  • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
  • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Nanobiomedyczne

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Oleksandr Pshyk 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: SONATINA 2 - ogłoszony 2017-12-15

Przyznana kwota: 813 845 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-10-08

Zakończenie projektu: 2021-10-07

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.