Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ zawartości tantalu kontrolowanego stałymi ilorazami Al/Ti na rozdystrybuowanie pierwiastków stopowych, morfologię wydzieleń oraz właściwości mechaniczne w modelowych nadstopach na bazie IN740 po wielostopniowej obróbce cieplnej

2017/27/N/ST8/01801

Słowa kluczowe:

nadstop niklu modyfikacja składu obróbka cieplna faza międzymetaliczna

Deskryptory:

  • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Instytut Odlewnictwa

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Małgorzata Grudzień 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 14 - ogłoszony 2017-09-15

Przyznana kwota: 204 260 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-08-03

Zakończenie projektu: 2022-08-02

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.