Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Charakterystyka fazowa i fizykochemiczna oraz właściwości sorpcyjne osadów żelazistych z procesów uzdatniania wody.

2017/27/N/ST10/00713

Słowa kluczowe:

osady z uzdatniania wody sorpcja usuwanie metali usuwanie siarkowodoru

Deskryptory:

 • ST10_10: Hydrogeologia, hydrologia, obieg wód, zanieczyszczenia wód
 • ST10_4: Geochemia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Magdalena Likus 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 14 - ogłoszony 2017-09-15

Przyznana kwota: 133 510 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-07-31

Zakończenie projektu: 2021-07-30

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. Iron-Based Water Treatment Residuals: Phase, Physicochemical Characterization, and Textural Properties IF: 3,623
  Autorzy:
  Magdalena Likus; Małgorzata Kaufman-Komorowska; Alina Pruss; Łukasz Zych; Tomasz Bajda
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2021, tom: 14(14), strony: no. 3938, s. 1-16), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma14143938 - link do publikacji
 2. The properties of sludge formed as a result of coagulation of backwash water from filters removing iron and manganese from groundwater
  Autorzy:
  Magdalena Wołowiec; Alina Pruss; Małgorzata Komorowska-Kaufman; Iwona Lasocka-Gomuła; Grzegorz Rzepa; Tomasz Bajda
  Czasopismo:
  SN Applied Sciences (rok: 2019, tom: 1(6), strony: no. 639, s.1-10), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s42452-019-0653-7 - link do publikacji
 3. Removal of Heavy Metals and Metalloids from Water Using Drinking Water Treatment Residuals as Adsorbents: A Review IF: 2,453
  Autorzy:
  Magdalena Wołowiec; Małgorzata Komorowska-Kaufman; Alina Pruss; Grzegorz Rzepa; Tomasz Bajda
  Czasopismo:
  Minerals, Special Issue Mineral Sorbents (rok: 2019, tom: 9(8), strony: no. 487, s. 1-17), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/min9080487 - link do publikacji
 1. Characterization of aluminum‐based drinking water treatment residuals
  Autorzy:
  Magdalena Wołowiec; Małgorzata Komorowska-Kaufman; Alina Pruss; Grzegorz Rzepa; Tomasz Bajda
  Konferencja:
  Euroclay 2019 International conference on clay science and technology (rok: 2019, ), Wydawca: The Clay Mineral Society
  Data:
  konferencja 1-5.07.2019
  Status:
  Opublikowana
 2. Iron-based water treatment residuals as sorbent of heavy metals and metalloids
  Autorzy:
  Magdalena Wołowiec; Małgorzata Komorowska-Kaufman; Alina Pruss; Grzegorz Rzepa; Tomasz Bajda
  Konferencja:
  EGU General Assembly 2020 (rok: 2020, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 3-8-05-2020
  Status:
  Opublikowana
 3. Produkty odpadowe jako alternatywne sorbenty metali ciężkich - przegląd
  Autorzy:
  Magdalena Wołowiec; Małgorzata Komorowska-Kaufman; Alina Pruss; Grzegorz Rzepa; Tomasz Bajda
  Konferencja:
  Sorbenty mineralne 2019 : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie (rok: 2019, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT
  Data:
  konferencja 16–17.09.2019
  Status:
  Opublikowana
 4. Sorption of H2S on Water Treatment Residuals Generated during Drinking Water Treatment
  Autorzy:
  Magdalena Wołowiec; Małgorzata Komorowska-Kaufman; Alina Pruss; Grzegorz Rzepa; Tomasz Bajda
  Konferencja:
  Goldschmidt 2020 (rok: 2020, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 21-26.06.2020
  Status:
  Opublikowana