Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza produkcji zidentyfikowanych hadronów w zderzeniach Ar+Sc w zakresie pędów wiązki 13A-150A GeV/c.

2017/27/N/ST2/00778

Słowa kluczowe:

fizyka wysokich energii spontaniczne uwolnienie kwarków plazma kwarkowo-gluonowa

Deskryptory:

  • ST2_2: Fizyka cząstek elementarnych

Panel:

ST2 - Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Maciej Lewicki 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 14 - ogłoszony 2017-09-15

Przyznana kwota: 99 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-07-20

Zakończenie projektu: 2022-07-19

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.