Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Dynamika sieci i stabilność termodynamiczna powierzchni półprzewodników azotkowych wyliczane w oparciu o metody ab initio.

2017/27/B/ST3/01899

Słowa kluczowe:

powierzchnie azotków stabilność powierzchni fonony entropia wibracyjna reakcje powierzchniowe

Deskryptory:

 • ST3_7: Półprzewodniki
 • ST3_6: Dynamika sieci krystalicznych
 • ST3_18: Przejścia fazowe, równowaga faz

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Paweł Kempisty 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 14 - ogłoszony 2017-09-15

Przyznana kwota: 262 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-06-29

Zakończenie projektu: 2021-04-28

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Zestaw komputerowy (stacja robocza). Za kwotę 9 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 1. Catalytic Synthesis of Nitric Monoxide at the AlN (0001) Surface: Ab Initio Analysis IF: 4,309
  Autorzy:
  Pawel Strak, Konrad Sakowski, Pawel Kempisty, Izabella Grzegory, Stanislaw Krukowski
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry C (rok: 2019, tom: 123, strony: 10893-10906), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.8b12472 - link do publikacji
 2. Facet stability of GaN during tri-halide vapor phase epitaxy: an ab initio-based approach IF: 3,117
  Autorzy:
  Daichi Yosho, Yuriko Matsuo, Akira Kusaba, Pawel Kempisty, Yoshihiro Kangawa, Hisashi Murakami and Akinori Koukitu
  Czasopismo:
  CrystEngComm (rok: 2021, tom: 23, strony: 1423-1428), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/D0CE01683G - link do publikacji
 3. Ab initio and thermodynamic picture of Al adsorption of AlN(0001) surface – Role of bond creation and electron transition contributions IF: 6,182
  Autorzy:
  Pawel Kempisty, Pawel Strak, Konrad Sakowski, Yoshihiro Kangawa, Stanislaw Krukowski
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2020, tom: 532, strony: 147419), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2020.147419 - link do publikacji
 4. Chemical inactivity of GaN(0001) surface - The role of oxygen adsorption - Ab initio picture IF: 2,722
  Autorzy:
  Pawel Kempisty, Pawel Strak, Konrad Sakowski, Stanislaw Krukowski
  Czasopismo:
  Materials Science in Semiconductor Processing (rok: 2019, tom: 91, strony: 252-259), Wydawca: Elsevier Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.mssp.2018.11.023 - link do publikacji
 5. Evolution of the free energy of the GaN(0001) surface based on first-principles phonon calculations IF: 3,736
  Autorzy:
  Pawel Kempisty, Yoshihiro Kangawa
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2019, tom: 100, strony: 85304), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.100.085304 - link do publikacji
 6. Adsorption of nitrogen at AlN(000-1) surface – Decisive role of structural and electronic factors IF: 1,942
  Autorzy:
  Pawel Strak, Konrad Sakowski, Jacek Piechota, Ashfaq Ahmad, Izabella Grzegory, Yoshihiro Kangawa, Stanislaw Krukowski
  Czasopismo:
  Surface Science (rok: 2021, tom: 713, strony: 121891), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.susc.2021.121891 - link do publikacji
 7. Critical Evaluation of Various Spontaneous Polarization Models and Induced Electric Fields in III-Nitride Multi-Quantum Wells IF: 3,623
  Autorzy:
  Ashfaq Ahmad, Pawel Strak, Kamil Koronski, Pawel Kempisty, Konrad Sakowski, Jacek Piechota, Izabella Grzegory, Aleksandra Wierzbicka, Serhii Kryvyi, Eva Monroy, Agata Kaminska, Stanislaw Krukowski
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2021, tom: 14, strony: 4935), Wydawca: Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma14174935 - link do publikacji
 8. Adsorption of N2 and H2 at AlN(0001) Surface: Ab Initio Assessment of the Initial Stage of Ammonia Catalytic Synthesis IF: 4,309
  Autorzy:
  Pawel Strak, Konrad Sakowski, Pawel Kempisty, Izabella Grzegory, Stanislaw Krukowski
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry C (rok: 2018, tom: 122, strony: 20301-20311), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.8b05009 - link do publikacji
 9. Al coverage of AlN(0001) surface and Al vapor pressure – thermodynamic assessment based on ab initio calculations IF: 6,707
  Autorzy:
  Pawel Strak, Ashfaq Ahmad, Pawel Kempisty, Jacek Piechota, Konrad Sakowski, Grzegorz Nowak, Yoshihiro Kangawa, Jan Łażewski, Stanislaw Krukowski
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2021, ), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Złożona