Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Hybrydowe sorbenty nieorganiczno-biopolimerowe do usuwania cezu

2017/27/N/ST8/02854

Słowa kluczowe:

cez sorpcja pektyna heksacyjanożelaziany metali

Deskryptory:

  • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
  • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Joanna Bok-Badura 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 14 - ogłoszony 2017-09-15

Przyznana kwota: 138 700 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-10-31

Zakończenie projektu: 2021-10-30

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

  1. Mieszadło magnetyczne z wyposażeniem. Za kwotę 7 500 PLN
  2. Pompa perystaltyczna z wyposażeniem. Za kwotę 15 000 PLN